Firmainfo

Image
Om Meibern as

Meibern as er en strategisk rådgiver og idéutvikler innen kunnskapsoverføring mellom naturvitenskapelig forskning og næringsliv. Virksomheten er prosjektbasert og tar utgangspunkt i de ulike fag- og interesseområdene vi representerer. Med utdanning fra norske og svenske universiteter og høgskoler, samt internasjonal forskningserfaring i ryggen, har vi et bredt kunnskapsspekter samlet under én paraply.

Image
Våre mål

Meibern as har som mål å stimulere til samarbeid på tvers av faglige og geografiske grenser mellom Norge, Sverige og øvrige nordiske land.

Våre hovedmål er:

  • Identifisere grunnforskning i Norge og Sverige som er til nytte for næringslivet og koble parter sammen i konkrete prosjekter.
  • Kompetansesikring ved å koble norske forskningsmiljøer og næringsliv til internasjonal forskningsinfrastruktur.

Dessuten vil vi:

  • Styrke forståelsen hos allmennheten for naturvitenskapelige problemstillinger og vitenskapens rolle i samfunnet.
  • Formidle og tilgjengeliggjøre vitenskapelige resultater.
Image
Fremgangsmåte

Meibern as jobber kontinuerlig for å føre sammen miljøer og personer som vi mener kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper. Våre kontakter og egne erfaringer innen norsk og svensk forskning, næringsliv og politikk gjør oss i stand å ha øye for detaljer, men samtidig også det store bildet.

Gjennom vårt arbeid skaper firmaet en felles arena hvor ulike aktører kan møtes for å ta initiativ, bygge broer og etablere prosjekter.

Vi arbeider etter mottoet "én pluss én er minst tre".

Sidenavigasjon