Personalia

Personene bak firmaet.

Hvem er vi?

Magnus Hårdenson Berntsen Ph.D.

Magnus Hårdenson Berntsen har en doktorgrad i fysikk fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, hvor han til daglig jobber som forsker. Hans forskningsarbeid er relatert til eksperimentell materialfysikk med spesiell fokus på studier av materialers grunnleggende elektroniske og magnetiske egenskaper. Magnus har internasjonal forskningserfaring fra arbeid ved Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) i Hamburg (Tyskland) der han blant annet var involvert i utvikling av eksperimentelle instrumenter og metoder samt analysemetoder relatert til koherent røntgendiffraksjon og røntgenholografi. Utover dette har han omfattende erfaring fra eksperiment ved synkrotron- og fri-elektron-laser-laboratorier verden over. Han har mottatt en rekke utdannings- og forskningsstipender og samarbeider med fysikkinstitusjoner i både inn- og utland. På fritiden er Magnus en flittig hobbymusiker med trompet/kornett som sine hovedinstrumenter.

Magnus Hårdenson Berntsen er Styreleder i Meibern as.

Henrik Hårdenson Berntsen Ph.D.

Henrik Hårdenson Berntsen er fysiolog og har en doktorgrad i biologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hvor han forsker på effekten av inkubasjonstemperatur på raten av fysiologisk aldring hos spurvefugler, med sebrafink (Taeniopygia guttata) som modellorganisme. Han har omfattende erfaring fra undervisning og vitenskapskommunikasjon ved NTNU, samt erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid. Henrik har hatt ulike verv i faggrupper, og vært medlem av forskningsutvalget ved nevnte institusjon.

Han har i dag en forsker II-stilling på Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

På fritiden er Henrik en flittig trompetist, og har hatt frivillige verv som korpsleder, styremedlem og dirigent i flere korps.

Henrik Hårdenson Berntsen er Styremedlem i Meibern as.

Yngve Berntsen M.Sc.

Yngve Berntsen er sosionom med tilleggsutdanning innen offentlig forvaltning, administrasjon og økonomi. Han har arbeidet i 30 år i helse- og sosialtjenesten på statlig og kommunalt nivå. Et av hans spesialfelt har vært utvikling av forebyggingsprogrammer og prosjekter innen alkohol – og narkotikafeltet. Fra 2002-2017 var han kirkeverge i en mellomstor norsk kommune, samt prosjektleder for restaurering av 3 spesielle kirker, den eldste fra middelalderen. I en 20-års periode fra begynnelsen av 70-tallet var han engasjert i markedsføring og salg av medisin-teknisk utstyr i sin fars firma. Yngve Berntsen har hatt en rekke tillitsverv i barn– og ungdomsarbeid i regi av KFUM, og synger 1.tenor i et mannskor.

Han har i de senere år hatt administrative oppgaver for et firma som driver med metallgjenvinning i Norge og Sverige, samt andre konsulentoppdrag.

Yngve Berntsen er Daglig leder og Styremedlem i Meibern as.

Kristian Hårdenson Berntsen B.Sc.

Kristian Hårdenson Berntsen har en bachelorgrad i biologi fra Universitetet i Agder (Kristiansand), og har i tillegg en kreativ utdannelse fra Idéfagskolen i Tønsberg bak seg. Hans bacheloroppgave omhandlet vertikalvandring hos vannlopper som svar på predatorstress, med vannloppearten Daphnia pulex som modellorganisme. Kristian har jobbet med redigering av bl.a. tegnefilm og er en ivrig naturfotograf, da hovedsakelig innenfor botanisk makrofotografering. Han driver websiden biologiportalen.no som er en informasjonsportal for den som vil lære mer om Norges flora og fauna. Han er involvert i Artsdatabankens kartleggingsprosjekt av både fugler og planter i Norge gjennom å være rapportør for Artsobservasjoner.no. Kristian har hatt ulike frivillige verv innenfor korpsbevegelsen, og har vært korpsleder i Sandefjord musikkorps hvor han selv er trombonist.

Kristian Hårdenson Berntsen er Styremedlem i Meibern as.


Litt historisk

Meibern as er et norsk familieeiet firma som ble startet i 2013. Firmanavnet ble første gang benyttet da Odd Meidell Berntsen på begynnelsen av 1970-tallet startet med salg av medisinsk utstyr til sykehus og klinikker.

Tredje generasjon i familien har nå hentet inn firmanavnet til ny virksomhet.

Sidenavigasjon