Våre prosjekter

Biologiportalen.no

Bilde. Trane.

Web-basert kunnskapsportal som dokumenterer og formidler informasjon om nordisk flora og fauna. Inneholder også en botanisk etymologisk ordliste for norsk oversettelse av latinske og greske artsnavn.

Hjemmesiden har vært i drift siden 2005.

Forvaltning av Middelalderkirkene i Vestfold 2020–2220

Logo. Forvaltning av Middelalderkirkene i Vestfold 2020–2220

Målet med rapporten har vært å skrive ned erfaringer samlet gjennom flere år, fra arbeidet med middelalderkirker i Vestfold, vesentlig fra prosjekter i nord-fylket. Det er første gang det fremlegges en slik rapport i Norge. Arbeidet legger føringer for hvordan man best bør styre arbeidet med, og vedlikeholdet av denne unike, kirkelige kulturarven i et 200-års perspektiv.

Arbeidet er finansiert av Fylkesmannen i Vestfold.

Klikk her for å laste ned rapporten i sin helhet (9,7 MB).

Kommende prosjekt

Logo. Meibern as.

Her vil neste prosjekt presenteres.
Foreløpig foreligger det ingen info om dette.

Følg med!Sidenavigasjon